เริ่มต้นใช้งาน Mandala วันนี้!

ข้อมูลคืออนาคตของธุรกิจ
เริ่มต้นใช้งาน Mandala Analytics
วันนี้เพื่อรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวจากสื่อออนไลน์
เพราะข้อมูลคือที่มาแห่งความสำเร็จ!

ใช้ฟรี หรือ ทดลองใช้ระบบ 14 วัน

  Most Popular

Free

Forever

For Anyone

Starter

$39

For Beginners
Pay As You Go

Personal

$149

For Individual Use
Pay As You Go

Professional

$299

For Small Group
Pay As You Go

Premium

$449

For Team
Subscription Plan

Business

$699

For Business
Subscription Plan

Enterprise

Custom

For Corporate
and Agency

Platform(s)

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Forum (Pantip)
Website(s)
Mention Scope Global Global Global Global Global Global Global
Public Mentions
GDPR and PDPA Compliance
Language All All All All All All All
Special Languages English, Thai English, Thai English, Thai English, Thai English, Thai English, Thai English, Thai
Online Custom Channels  
Data Source Global Global Global Global Global Global Custom
Special Data Source Thailand Thailand Thailand Thailand Thailand Thailand Custom

General Quota(s)

Number of Channels Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Maximum mentions per month 5,000 20,000 80,000 150,000 250,000 300,000 Custom
Fair use mention top-up 16 65 258 484 806 1,452 Custom
Maximum mentions allow
per campaign
5,000 15,000 50,000 100,000 220,000 250,000 Custom
Custom Data Fidelity
Number of Users 1 1 2 3 5 10 Custom
Number of Premium Keywords No 2 5 10 15 20 Custom
Number of Keywords 10 25 100 200 300 500 Custom
No. Projects 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Custom
No. Campaigns 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Custom
Data Backward 30 Days 30 Days 3 months 6 months 9 months 12 months Custom

Focus Channel Quota(s)

No. Focus Channels : Facebook 2 3 4 6 10 15 Custom
No. Focus Channels : Instagram 2 3 4 6 10 15 Custom
No. Focus Channels : Twitter 1 2 3 5 10 15 Custom
No. Focus Channels : YouTube 1 2 3 5 5 10 Custom
Overall Focus Channels 6 10 14 22 35 55 Custom
Available Focus Channels Mentions
store per month
28 46 119 185 470 950 Custom
Focus Channels Update

Custom Channel Quota(s)

No. Channels (Facebook) 50 100 200 200 200 200 Custom
No. Channels (Instagram) 50 100 200 200 200 200 Custom
No. Channels (Twitter) 50 100 200 200 200 200 Custom
No. Channels (Youtube) Coming Soon Coming Soon Coming Soon Coming Soon Coming Soon Coming Soon Coming Soon

Feature(s)

Group Management
User Management
Industry Pre-Set
Setup Fee Free Free Free Free Free Free Free
Language Filter
Language Analytics          
Basic Sentiment Analytics
Advance Sentiment Analytics            
Type of Mentions Analytics            
Question Analytics            
Advance Comment Analytics            
Time Analytics        
Focus Channels Feed        
Top Channels Feed        
Smart Keywords Input  
Geolocation Analytics      
Mandala Score      
Mandala Score Filters      
Excel file export
CSV file export
Upgradable
Onboarding Tutorials and
Learning Campaign

Support(s)

Video Tutorials and User Manual
Personal Video Conference Training          
24 Hours Chat Line
Open House Training
One time on the site training *
Only in certain cities
Start Now subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe Contact us

* All Mandala Analytics Subscription Services and plans are subjected to auto-renewal basis. The customer bill will be charged automatically for the next round of payment. If the customer wish to cancel the subscription, they must let us know before the start of the next round of the subscription payment period. This applied to all plans, including all pay as you you go plans. Please contact [email protected] for cancellation and further details.

Looking for a custom solution? Contact us and we'll build a custom plan for you, tailored to your specific business needs.

Custom Plan