เริ่มต้นใช้งาน Mandala วันนี้!

ข้อมูลคืออนาคตของธุรกิจ
เริ่มต้นใช้งาน Mandala Analytics
วันนี้เพื่อรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวจากสื่อออนไลน์
เพราะข้อมูลคือที่มาแห่งความสำเร็จ!

ทดลองใช้ระบบฟรี 14 วัน !

  Most Popular

Personal

$149

Per Month
For Individual Use
Pay As You Go

Premium

$449

Per Month
For Team
Subscription Plan

Business

$699

Per Month
For Business
Subscription Plan

Enterprise

Custom

For Corporate
and Agency

Platform(s)

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Forum (Pantip)
Website(s)
Mention Scope Global Global Global Global
Public Mentions
GDPR and PDPA Compliance
Language All All All All
Special Languages English, Thai English, Thai English, Thai English, Thai
Online Custom Channels
Data Source Global Global Global Custom
Special Data Source Thailand Thailand Thailand Custom

General Quota(s)

Number of Channels Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Maximum mentions per month 100,000 250,000 350,000 Custom
Fair use mention top-up 500 1,500 2,500 Custom
Maximum mentions allow
per campaign
50,000 250,000 250,000 Custom
Custom Data Fidelity
Number of Users 2 5 10 Custom
Number of Premium Keywords 5 15 20 Custom
Number of Keywords 15 45 80 Custom
No. Projects Unlimited Unlimited Unlimited Custom
No. Campaigns Unlimited Unlimited Unlimited Custom
Data Backward 3 months 9 months 12 months Custom

Focus Channel Quota(s)

No. Focus Channels : Facebook 4 10 15 Custom
No. Focus Channels : Instagram 4 10 15 Custom
No. Focus Channels : Twitter 3 10 15 Custom
No. Focus Channels : YouTube 3 5 10 Custom
Overall Focus Channels 14 35 55 Custom
Focus Channels Update

Custom Channel Quota(s)

No. Channels (Facebook) 200 200 200 Custom
No. Channels (Instagram) 200 200 200 Custom
No. Channels (Twitter) 200 200 200 Custom
No. Channels (Youtube) Coming Soon Coming Soon Coming Soon Coming Soon

Feature(s)

Group Management
User Management
Industry Pre-Set
Setup Fee Free Free Free Free
Language Filter
Tag Management
Language Analytics    
Basic Sentiment Analytics
Advance Sentiment Analytics    
Type of Mentions Analytics      
Question Analytics    
Advance Comment Analytics      
Time Analytics  
Focus Channels Feed  
Top Channels Feed  
Smart Keywords Input
Geolocation Analytics
Mandala Score  
Mandala Score Filters  
Excel file export some platforms
CSV file export some platforms
Upgradable
Onboarding Tutorials and
Learning Campaign

Support(s)

Video Tutorials and User Manual
Personal Video Conference Training  
24 Hours Chat Line
Open House Training
One time on the site training *
Only in certain cities
subscribe subscribe subscribe Contact us

* All Mandala Analytics Subscription Services and plans are subjected to auto-renewal basis. The customer bill will be charged automatically for the next round of payment. If the customer wish to cancel the subscription, they must let us know before the start of the next round of the subscription payment period. This applied to all plans, including all pay as you you go plans. Please contact [email protected] for cancellation and further details.

Looking for a custom solution? Contact us and we'll build a custom plan for you, tailored to your specific business needs.

Custom Plan